Filmska praksa Plan9

Filmska delavnica na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer

V sodelovanju z Gimnazijo Franca Miklošiča Ljutomer že peto leto izvajamo filmsko delavnico, v kateri se dijaki seznanijo z vsemi stopnjami filmske produkcije.  Vsako šolsko leto napišejo originalen scenarij in po njem posnamejo kratki igrani film.

Posneti igrani filmi:

Štirje prijatelji

Resljeva 14

Zadnja izdaja

Toplice

Pulse

Filme si lahko v celoti  ogledate na spletnem portalu Šola za radovedne.

Plan9 pa sodeluje tudi pri realizaciji promocijskih in medpredmetnih projektih gimnazije, nekatere najdete na zgoraj omenjenem portalu.