Filmska praksa Plan9

Delavnice

Mala delavnica groze

Filmska delavnica na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer

Mala filmska šola na Osnovni šoli Ivana Cankarja Ljutomer