Filmska praksa Plan9

Mala filmska šola (OŠ)

Akademski slikar Vitomir Kaučič na osnovni šoli Ivana Cankarja Ljutomer od leta 2011 izvaja delavnice kratkega igranega filma v okviru Male filmske šole, ki je nadaljevanje filmskega krožka. Pri tem uporablja snemalno opremo društva filmska praksa Plan9.

V septembru 2020 je na OŠ Ivana Cankarja potekala tudi mala igralska delavnica, saj izvedba filmske šole v celoti zaradi zdravstvenih ukrepov ni bila možna.

Učenci Malo filmsko šolo obiskujejo v okviru interesnih dejavnosti, skozi produkcijo kratkega igranega filma pa na zabaven način spoznavajo film in filmska izrazna sredstva, žanre, filmske poklice, igro in osnovna tehnična orodja ter ustvarjalno preživljajo prosti čas.

Mala filmska šola – krožek – Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer