Filmska praksa Plan9

Filmske delavnice (SŠ)

V sodelovanju z Gimnazijo Franca Miklošiča Ljutomer je ekipa Plan9 od leta 2010 izvedla 5 filmskih delavnic kratkega igranega filma. V letu 2021 se je delavnica začela izvajati tudi na Gimnaziji Ormož.

Na delavnicah se dijaki seznanijo z vsemi fazami filmske produkcije. Dijaki vsako šolsko leto napišejo originalen scenarij in po njem posnamejo kratki igrani film. Poudarek je na samostojnem ustvarjanju in učenju skozi prakso. Udeleženci skozi ustvarjalni proces spoznavajo film in filmska izrazna sredstva, dramsko strukturo in elemente scenarija, igro, samostojno uporabljajo tehnična orodja za snemanje in montažo filma ter končni produkt predstavijo preko različnih distribucijskih kanalov. Filmi so predvajani na Grossmannovem festivalu fantastičnega filma.

Posneti igrani filmi na Gimnaziji Ormož:

Posneti igrani filmi na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer:

Štirje prijatelji

Resljeva 14

Zadnja izdaja

Toplice

Pulse